ชื่อ : จอร์ดี้

จากประเทศสเปน(Spain)
จอร์ดี้ เอลนีโญ โปยา (Jordi El nino Polla)